Onze activiteiten

Verpleegkundige indicatoren

 Binnen het MUMC+ worden ieder kwartaal de verpleegkundige indicatoren decubitus, ondervoeding, pijnregistratie en delier gemeten.

De gegevens van decubitus en pijnregistratie betreffen een prevalentiemeting. Met prevalentie wordt hier bedoeld het aantal klinisch opgenomen patiënten waarbij decubitus voorkomt en pijnregistraties zijn uitgevoerd op één tijdsmoment.

De gegevens van ondervoeding en delier betreffen een incidentiemeting. Met incidentie wordt hier bedoeld: het aantal nieuwe klinisch opgenomen patiënten binnen een bepaalde tijdsperiode waarbij ondervoeding en delier voorkomt.

De gegevens worden beschreven in een kwartaalrapportage. Middels deze rapportage wordt het management ondersteund in de uitvoering van een analyse op afdelingsniveau en het opstellen van bijbehorende verbeteracties.

Vragen over de verpleegkundige indicatoren kunnen gesteld worden aan de stafgroep Verpleging, zie contact.