Leren van incidenten staat bij patiëntveiligheid centraal. Het besef groeit dat een goede analyse van de onderliggende factoren (meestal problemen in
de organisatie en het management) noodzakelijk is om te komen tot een significante verbetering van de patiëntveiligheid. Verbeteracties die gebaseerd zijn op de resultaten van een dergelijke diepgaande analyse zijn hierbij het uitgangspunt. De Tripod methodiek heeft aangetoond een goed instrument te zijn om een dergelijke analyse uit te voeren.

Onderaan deze pagina staat een uitgebreide uitleg van de methodiek (pdf) en een poster over tripodanalyses (pdf). Verder is hier de folder voor patiënten "Onderzoek na incident in de Zorg" te vinden.

Vragen over Tripod? Contactpersoon is Jos Hoofs, beleidsadviseur Patiëntveiligheid

Sluit de enquête