Systematisch Kwaliteits Onderzoek Diensten en Afdelingen

Wat is SKODA?

De SKODA  richt zich op de interne toetsing bij de diverse afdelingen (m.u.v. de medisch specialisten) van het ziekenhuis. Door middel van periodieke audits per afdeling worden allerlei aspecten onderzocht om signalen en aandachtspunten vroegtijdig op te pakken. Het verschil met andere audits is dat het er bij de SKODA in de eerste plaats om gaat of de individuele werknemer zich veilig voelt, kan ontplooien e.d., wat de kwaliteit van zorg uiteindelijk beïnvloedt.

Wat merk je als medewerker van SKODA?

Elke afdeling is om de vijf jaar aan de beurt en elke audit omvat twee dagen. Er vinden korte gesprekken van ca. 15 min. plaats met diverse medewerkers, die in overleg met de afdeling en auditoren worden gekozen. Aan het eind van de audit vindt er een terugkoppeling naar het afdelingshoofd plaats. Op basis van al deze gesprekken wordt er een rapport opgesteld, waarin een samenvatting van de gesprekken en aanbevelingen, adviezen en voorwaarden wordt weergegeven. Het definitieve, getekende rapport gaat naar het afdelingshoofd, de directeur patiëntenzorg en/of de directeur verpleegkunde en de Raad van Bestuur. Vervolgens bespreekt de leidinggevende de bevindingen met het team en maakt een plan van aanpak om verbeteringen door te voeren. Drie maanden later vindt er een terugkoppeling plaats, waarbij het afdelingshoofd rapporteert wat hij/zij met de bevindingen heeft gedaan aan de directeur Patiëntenzorg en/of de directeur Verpleegkunde. 

Wat merk je als bezoeker/patiënt van SKODA?

Doelstelling van ons ziekenhuis is het leveren van een goede kwaliteit en veilige medische specialistische patiëntenzorg. De Systematisch Kwaliteits Onderzoek Diensten en Afdelingenformuleert aanbevelingen voor verbetermaatregelen om  risico’s te vermijden en de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg nog verder te optimaliseren.

Contactpersoon SKODA: Silvie Scheres, ambtelijk secretaris SKODA, stafadviseur Kwaliteit en Veiligheid.

Sluit de enquête