Sirene-acties

Sirene
Sirene
Iedereen is bekend met de landelijke sirene-actie op de eerste maandag van de maand om 12:00 uur. In ons ziekenhuis kennen we onze eigen sirene-actie. Om 12:00 uur precies wordt er een mail aan de leidinggevenden verstuurd met daarin een korte actie rondom kennis van veiligheidsonderwerpen. Dit kan variëren van aard en kan bijvoorbeeld zijn het checken of medewerkers het ontruimingsplan kennen, checken of niet gebruikte computers uit staan danwel de toegang tot computer/beeldscherm vergrendeld is of (steekproefgewijs) checken of bepaalde gegevens juist zijn ingevoerd. 

Van de leidinggevenden wordt verwacht dat ze deze actie uitvoeren. Indien blijkt dat benodigde kennis ontbreekt, kan er tijdens een werkoverleg aandacht aan worden besteedt.Bij de sirene-acties wordt aangegeven waar de benodigde kennis (protocollen, regels 5x5=veilig, Kennisplein, MUMC-site) te vinden is.

 

Sluit de enquête