Safety Checklist

Operaties vormen een kernactiviteit  binnen het ziekenhuis. Aan het operatieve proces nemen veel zorgverleners deel, de inhoud is complex, technologisch hoogwaardig en kent veel overdrachtsmomenten. Dit brengt voor de patiënt risico’s met zich mee. De Safety Checklist volgt de routing van de operatiepatiënt en is een hulpmiddel voor het beperken van vermijdbare fouten.

Doel van een safety checklist

De Safety Checklist is bedoeld om alle overdrachts- en controlemomenten in het perioperatief proces (het proces van opname tot ontslag bij een ingreep) kwalitatief goed en veilig te laten verlopen. De checklist draagt bij aan een betere communicatie en samenwerking tussen de professionals.

Werking van de safety checklist

De Safety checklist bestaat uit verschillende stappen die een weerspiegeling zijn van het operatieve proces. Iedere stap bevat een aantal vragen die beantwoord moeten worden. Wanneer één of meerdere onderdelen niet in orde zijn, zorgt dit voor een dwingend stopmoment. Het operatieve proces kan pas een stap verder als alle checks in de voorgaande stap zijn gedaan en geautoriseerd zijn.

Wat merk je er als medewerker van?

Indicaties safety checklist

De safety checklist wordt gebruikt bij alle electieve en spoedpatiënten die een operatieve ingreep of procedure onder anesthesie (narcose, locoregionaal of sedatie) ondergaan. In levensbedreigende situaties kan hiervan afgeweken worden omdat het belang van het behandelen van de patiënt prevaleert boven het uitvoeren van de beschreven overdrachten.

Gebruik safety checklist

Op dit moment wordt de digitale safety checklist gebruikt bij alle electieve operaties van het centrale operatie complex inclusief de ingrepen op de narcose OK’s van het chirurgisch dagcentrum. In uitzonderingsgevallen wordt een papieren safety checklist gebruikt. De papieren checklist is ook de noodprocedure als de safety checklist digitaal niet beschikbaar is.

Daarnaast worden diverse (kortere) varianten van de safety checklist op papier ingevuld bij ingrepen/procedures die buiten het centrale operatie complex en de narcose OK’s van het chirurgisch dagcentrum plaatsvinden. Denk hierbij aan ingrepen bij het centrum voor oogheelkunde of de afdeling endoscopie.

Wat merk je er als patiënt van?
Op verschillende momenten tijdens uw opname stellen zorgverleners u een aantal controlevragen. Meerdere malen vraagt een zorgverlener naar uw naam, uw geboortedatum, welke operatie u krijgt en eventueel aan welke kant van het lichaam (links of rechts) u geopereerd wordt. Tevens wordt het polsbandje gecontroleerd. Deze vragen worden herhaaldelijk gesteld om uw veiligheid te garanderen en om te kijken of alle beschikbare medische informatie over u klopt.

Sluit de enquête