Programma en sprekers


 

 

Symposium “Van Toen naar Toekomst” 28 november 2014

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst en inschrijving

10.00 – 10.05 uur   Opening door Raad van Bestuur, Prof.dr. M. van Dieijen, lid Raad van Bestuur MUMC+

10.05 – 10.30 uur   Terugblik op 15 jaar certificering in het Maastricht UMC+ , Dr. J. Fiolet, directeur Patiëntenzorg Maastricht UMC+

10.30 – 11.00 uur   Accreditaties in de zorg toen, nu en in de toekomst, Dhr. K. van Dun, directeur NIAZ

11.00 – 11.30 uur   Publieke informatie over kwaliteit van zorg, toen, nu en in de toekomst, Prof. dr. W. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad

11.30 – 12.00 uur   Kwaliteit van Zorg en de klinische praktijk, Prof dr. J. Kievit, hoogleraar Kwaliteit LUMC 

12.00  - 13.00 uur  Lunch

13.00 - 13.45 uur   Parallelsessie 1

14.00 - 14.45 uur   Parallelsessie 2

14.45 – 15.15 uur  Pauze

15.15 – 16.00 uur  Forumdiscussie Kwaliteit en Veiligheid, wat is de toekomst?(zorgverleners, beleidsmakers, zorgverzekeraar, etc)

16.00 – 16.30 uur  Humor minute Dhr. Armand Schreurs

16.30  uur             Afsluiting door de dagvoorzitter

Parallelsessies

1 Leren van fouten "door de jaren heen"

2 Audits "de veranderende visie op audits"

3 Cultuur "tussen de oren bij iedereen"

4 Patiëntenparticipatie "van onderwerp naar gesprekspartner"

5 Procesoptimalisatie "van flowchart naar lean"

6 Transplantatie/verantwoording "meerwaarde voor wie?"

 

Sprekers

 

Prof. dr. W. A. van Gool, voorzitter Gezondheidsraad         

"De kwaliteit van gezondheidszorg ‘zichtbaar’ maken was de afgelopen jaren een belangrijk doel van de overheid. Dit is maar zeer gedeeltelijk gelukt. Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad de discussie over het meten van de kwaliteit van ziekenhuiszorg uitgebreid in kaart gebracht. Het is volgens de raad het beste om uit te gaan van kwaliteitsregistraties die zorgverleners zelf opzetten en niet van lijstjes indicatoren die van bovenaf zijn opgelegd. Meer dan de lijstjes indicatoren biedt een cultuur waarin zorgverleners het eigen handelen aan kritische toetsing onderwerpen, mogelijk een beter draagvlak voor vertrouwen in de zorg. Exclusieve gerichtheid op de ongrijpbare abstractie ‘kwaliteit’ kan ‘vertrouwen’ zelfs in de weg staan, terwijl het -evenzeer abstracte- ‘vertrouwen’ waarschijnlijk van fundamenteler belang is bij het ontvangen van zorg."

 

Ir. C.M. Van Dun MCM, directeur Nederland Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)

"Vijftien jaar geleden keek het NIAZ vooral naar randvoorwaarden en processen. Op dit moment voert het NIAZ Qmentum in, waarbij de inhoud van de zorg en de betrokkenheid van de professional centraal staat. Over een jaar kunnen instellingen laten zien hoeveel procent van de zorg die op dit moment feitelijk wordt geboden, is getoetst aan de normen die gelden. Het gaat dus om de kwaliteit van de zorg, zoals die daadwerkelijk wordt geboden. Over 15 jaar is accreditatie een gewoon onderdeel van het dagelijkse handelen binnen een zorginstelling. En de verschillende accreditatie-instellingen hebben hun invalshoeken op elkaar afgestemd, zodat dubbelingen voorkomen worden."