Procesmanagement

Het ziekenhuis heeft behoefte aan een centrale regie ten aanzien van procesbeheersing en een bijbehorende ondersteunende tool. Afgelopen jaren zijn er veel initiatieven geweest om procesbeheersing binnen het Maastricht UMC+ te verankeren; klinische paden, zorglijnen, handboek zorglijnen enz. Vanuit dat startpunt wordt gewerkt aan procesoptimalisatie.

Binnen ons ziekenhuis, maar vooral binnen de patiëntenzorg, is de beschikbaarheid van informatie essentieel voor patiëntveiligheid, maar ook voor aspecten als efficiëntie en kwaliteit van zorg. Voor ons ziekenhuis is het dan ook van belang om inzicht te hebben in onze (kritische) processen met de daarbij horende risico’s en beheersmaatregelen.

Aangezien er ook vanuit wet en regelgeving (IGZ, NIAZ enz) steeds meer eisen worden gesteld m.b.t. processen speelt de wet en regelgeving een belangrijke rol in de voortgang van dit verbetertraject. Het is van belang dat we kunnen aantonen dat we processen beheersen en we deze ook als ziekenhuis toepassen en aantoonbaar kunnen maken.

Het belang van alle Maastricht UMC+ processen digitaal vast te leggen, incl. risico’s en verbetermaatregelen, spreekt dus voor zich. Nog belangrijker is dat het een dynamisch systeem moet zijn waarbij de tools/ documenten als ondersteuning dienen om processen voortdurend te monitoren en te verbeteren.

Procesbeschrijvingen dienen centraal én decentraal  ontwikkeld en beheerd te worden maar de tool hiervoor moet uiteindelijk vooral een prettig hulpmiddel zijn voor de werkvloer, waar men graag en snel gebruik van maakt in het kader van procesoptimalisatie.

Wat kunnen we voor u betekenen:

Procesmanagement biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

  • Modellering MUMC-brede/ generieke (zorg)processen
  • Opleiding en ondersteuning van decentrale medewerkers die processen beheren
  • Beheer van de procesarchitectuur en inhoud procesdatabase, incl. kwaliteit
  • Beschikbaar stellen formats procesbeschrijvingen
  • 1 loketfunctie documenten/procesbeschrijvingen

 Voor meer vragen over Procesmanagement kunt u terecht bij Jack Custers, (043 387) 2236 of Gaby Habets (043 387) 1654 of via het mailadres procesmanagement@mumc.nl

 

Sluit de enquête