Piet Vanthemsche

Wie is Piet Vanthemsche?

Piet baron Vanthemsche
Piet baron Vanthemsche

Piet baron Vanthemsche, sinds 1 januari 2016 voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen.

Piet Vanthemsche is gepromoveerd tot dierenarts aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij had een eigen dierenartspraktijk en was achtereenvolgens veterinair inspecteur, kabinetschef van diverse bewindslieden en gedelegeerd bestuurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Vanaf 2006 was hij administrateur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Tevens was hij voorzitter van de Belgische Boerenbond, voorzitter van de Vlaamse Visveiling en van het European Food Centre. Sinds 2016 is hij voorzitter van het Wit-Gele Kruis van Vlaanderen. Piet Vanthemsche staat ook bekend als ‘de architect van het ketenoverleg’.

Titel presentatie

Netwerken in een veranderend zorglandschap (deelnemer paneldiscussie)

Sluit de enquête