Verstrekking Medische Gegevens

Mensen willen steeds meer zelf de regie over hun gezondheid voeren en meebepalen hoe hun behandeling verloopt. Als patiënt heb je recht op inzage in je eigen medische gegevens. Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten ook wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier.

Wat merk je hier als medewerker van?

Doordat patiënten recht krijgen op online inzage moet je als zorgverlener regelen dat zij hun gegevens digitaal kunnen inzien. Ook is het goed je te realiseren dat zij het dossier te allen tijde kunnen opvragen en inlezen. Doordat de patiënt meer regie krijgt kan ook het gesprek anders verlopen. 

Wat merk je hier als patiënt van?

Via MijnMUMC+ kunt u op elk moment uw medische gegevens eenvoudig inzien. Als u inzage wilt in uw volledig medisch dossier, kunt u dit overleggen met uw behandelend arts of verpleegkundige. Uw familieleden mogen alleen uw medisch dossier inzien of een kopie ontvangen als u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. Ouders en wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben het recht op inzage en/of een kopie van het medisch dossier van hun kind.

Meer informatie hierover vindt u in het patiënteninformatieblad Uw medisch dossier. Daar vindt u ook een formulier waarmee u een kopie van uw dossier kunt opvragen. Als patiënt hebt u volgens de wet ook recht op vernietiging van het hele dossier of een deel daarvan; daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Contactpersonen: Team Medisch Dossier bellen: 043 – 387 5431

 

Sluit de enquête