Kwaliteitsindicatoren

Jaarlijks wordt van ziekenhuizen verwacht dat zij data aanleveren aan partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ), het Zorginstituut Nederland (ZIN) en de patiëntenorganisaties. Hieronder een compact overzicht.

Basisset kwaliteitsindicatoren Inspectie voor de Gezondheidszorg

De inspectie heeft een set prestatie-indicatoren ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Deze basisset wordt jaarlijks aan de ziekenhuizen voorgelegd. Klik hier voor de basisset prestatie-indicatoren ziekenhuizen voor 2015.

Meer informatie over de resultaten van de kwaliteitsindicatoren van de IGJ is terug te vinden op de site van Ziekenhuizen Transparant, via www.ziekenhuizentransparant.nl. Hier kunt u ziekenhuizen oproepen en de resultaten bekijken en vergelijken.

Zorginstituut Nederland (ZIN)

Kwaliteit wordt alleen zichtbaar als ziekenhuizen op een gestandaardiseerde manier inzicht geven in hun zorgproces en de resultaten. Het Zorginstituut Nederland ondersteunt ziekenhuizen hierbij en werkt aan eenduidige sets van kwaliteitsindicatoren.

Zorgverzekeraars

De diverse zorgverzekeraars zijn belangrijke vragers als het gaat om kwaliteitsindicatoren. Om transparant te zijn naar hun clienten willen zij graag uitkomsten, procesindicatoren etc. inzichtelijk hebben van de ziekenhuizen.

Wat merkt u hiervan als medewerker van het ziekenhuis?

Niet alleen de IGZ, maar ook de zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties mogen en kunnen gegevens opvragen. Via Kwaliteit & Veiligheid komt de vraag binnen en wordt deze uitgezet in de organisatie. Het kan dus voorkomen dat u vragen voorgelegd krijgt over bv. aantal uitgevoerde bepaalde behandelingen. Daar waar mogelijk worden data uit ICT systemen gehaald. U levert deze informatie aan en Kwaliteit & Veiligheid zorgt er voor dat dit naar de aanvrager wordt gestuurd. 

Wat merkt u hiervan als bezoeker/patiënt?

In het kader van transparantie kunnen deze gegevens door overheid en organisaties worden opgevraagd. Deze gegevens worden voor velerlei doeleinden gebruikt.De meest bekende zijn wellicht de 'top-100' en andere ranglijsten van 'beste ziekenhuizen'. Om deze lijsten samen te stellen, worden de scores van bepaalde indicatoren van alle ziekenhuizen met elkaar vergeleken.

Meer informatie gewenst? Stel uw vraag via het mailadres bij 'contact'.

 

Sluit de enquête