Informatieveiligheid

Onder informatieveiligheid verstaat het Maastricht UMC+ dat de privacy­gevoelige gegevens van patiënten en medewerkers alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Maar ook dat deze gegevens alleen ingezien of bewerkt worden door personen die hiertoe bevoegd zijn. En tot slot hoort bij informatieveiligheid dat het Maastricht UMC+ alleen gegevens aan andere organisaties of personen verstrekt wanneer dit door een wettelijk voorschrift onderbouwd wordt of de betrokkene er toestemming voor heeft gegeven.

Binnen Kwaliteit & Veiligheid  functioneert een team dat specifiek gericht is op het bevorderen van de informatieveiligheid. Deeltaken binnen dat team zijn onder meer gegevensbescherming, informatiebeveiliging en autorisaties.

Wat merk je als medewerker van Informatieveiligheid?

Voor alle medewerkers die persoonsgegevens onder ogen krijgen hebben geldt een geheimhoudingsplicht. Verder gelden voor medewerkers diverse werkwijzen en gedragsregels die tot doel hebben de privacygevoelige gegevens te beschermen (zie ook boekje 5x5=veilig "informatie en computer"). Personen die hierin tekortschieten worden hierop aangesproken en kunnen met disciplinaire maatregelen te maken krijgen. Inzage in en wijziging van medische gegevens via het ziekenhuis informatiesysteem wordt vastgelegd en gecontroleerd.

In 2011 heeft het ziekenhuis het NEN7510-certificaat ontvangen. De NEN7510 bevat meer dan honderd richtlijnen die een kader bieden voor informatiebeveiliging binnen de zorgsector. De norm beslaat praktisch alle facetten van het ziekenhuis­gebeuren: natuurlijk ICT, maar ook het screenen van personeel, geheimhoudingsverklaringen en de beveiliging van de fysieke ruimtes.  Elk half jaar bezoekt  het externe auditbureau ons om de voortgang te volgen. Daarbij worden ook de diverse afdelingen bezocht.

Wat merk je als bezoeker/patiënt van informatieveiligheid?

In de patiëntenzorg is informatieveiligheid uiteraard van het grootste belang.  Als patiënt zult u merken dat uw identiteit zorgvuldig gecontroleerd wordt. Wij vinden de integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens zeer belangrijk. Essentiële informatie, zoals het Electronisch Patienten Dossier (EPD) moet te allen tijde actueel en beschikbaar zijn.

Vragen? Neem contact op met het secretariaat van onze afdeling. Klik hier voor de contactgegevens. Ons secretariaat verwijst u door naar de juiste persoon die u verder kan helpen.

Sluit de enquête