Jaarlijkse corporate veiligheidsthema's High5 2017

Vanuit High5 worden er bewustwordingscampagnes gevoerd rondom risicovolle onderwerpen in het ziekenhuis. Bij deze onderwerpen wordt er aangegeven welke middelen er zijn om deze benoemde risico's binnen ons ziekenhuis goed en veilig aan te pakken. In 2017 gaan we verder met bewustwordingscampagnes romdom risico's in het ziekenhuis. In 2017 focussen we op de thema's:

  • Medicatieovergevoeligheid
  • Voorbereid zijn op noodsituaties
  • Handhygiëne
  • Ongewenst gedrag
  • Overdracht bij ontslag

Ieder onderwerp wordt in de aandacht gezet middels een multimediale campagne. Experts over het onderwerp worden hierbij aan het woord gelaten en handvatten worden gegeven om het gesprek op de afdeling aan te gaan over het betreffende onderwerp.

Vragen over onze corporate thema’s kunnen gericht worden aan secretariaat.kwaliteitenveiligheid@mumc.nl

 

Sluit de enquête