Datalekken
Datalekken Maastricht UMC+

Datalekken is het eerste thema van de High5 thema’s in 2016. Vanaf 1 januari 2016 is de wettelijke meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het MUMC+ dient nu in bepaalde situaties het lekken van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP, voorheen College Bescherming Persoonsgegevens).

We doen als MUMC+ al veel aan onze informatieveiligheid, zie ook het onderdeel "Informatieveiligheid" op deze site. Belangrijk bij datalekken, en daarmee ook speerpunt van de campagne, is dat alle medewerkers geconstateerde datalekken melden in Iris (het Incidenten Registratie Informatie Systeem). Na een melding kan er actie worden ondernomen om het datalek te dichten en evt. gevolgschade te beperken.

Meer informatie, zie bijgaande flyer.

Sluit de enquête