Jaarlijkse corporate veiligheidsthema's High5 2016

Vanuit High5 worden er bewustwordingscampagnes gevoerd rondom risicovolle onderwerpen in het ziekenhuis. Bij deze onderwerpen wordt er aangegeven welke middelen er zijn om deze benoemde risico's binnen ons ziekenhuis goed en veilig aan te pakken. In 2016 gaan we verder met bewustwordingscampagnes romdom risico's in het ziekenhuis. In 2016 focussen we op de thema's:

  • Datalekken (januari/november/december)
  • Bronregistratie (februari/maart)
  • Melden (april)
  • Kwetsbare ouderen (mei/juni)
  • Patiëntenrelatie (september/oktober)

Ieder onderwerp wordt in de aandacht gezet middels een multimediale campagne. Experts over het onderwerp worden hierbij aan het woord gelaten en handvatten worden gegeven om het gesprek op de afdeling aan te gaan over het betreffende onderwerp.

Sluit de enquête