De medische zorg kan heden ten dage niet meer zonder inzet van medische technologie. Bij bijna alle handelingen wordt een vorm van medische technologie ingezet. Denk bijvoorbeeld aan verpleeg- en behandelartikelen, zoals Infuuslijnen, spuiten, medische software, passieve en actieve implantaten ( heup en pacemakers) en reagentia voor diagnostisch onderzoek.

Het gebruik van deze medische ondersteuning is niet zonder risico’s. Dit heeft geleid tot het opzetten van een convenant door de  Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ): ‘Convenant veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’ (Odin annex bij 004279).

Wat is medische technologie?

Onder medische technologie verstaan wij:
1 Medische apparatuur
2 (Steriele) medische hulpmiddelen
3 Passieve en actieve implantaten (bv. pacemaker)
4 In vitro diagnostica (bv. reagentia voor laboratoriumonderzoek)
5 Bepaalde software (bv. PACS)

Lees onderstaande 5 belangrijke punten door en attendeer collega’s op deze punten. Ze zijn er voor de veiligheid van de patiënt én die van de medewerker zelf!

Voor een veilige toepassing van medische technologie:
1. Werk ik volgens de gebruikershandleiding

2. Handel ik alleen indien ik bekwaam en bevoegd ben. Zie 5x5=veilig boekje, Patiënt regel 3

3. Controleer ik vóór gebruik van een medisch apparaat of de onderhoudssticker nog geldig is. Zie Odin “verantwoord gebruik van instrumentatie” Odin 003990.

4. Meld ik (bijna) incidenten m.b.t. medische technologie bij mijn leidinggevende en in Iris

5. Zorg ik ervoor dat defecte of slecht functionerende medische technologie verwijderd wordt van de afdeling.

Dit convenant beschrijft de procedures met betrekking tot aanschaf, gebruik en uitstroom van medische technologie. Door bij aanschaf of toepassing van medische technologie aandacht te hebben voor mogelijke risico’s voor de patiënt én voor de medewerker, zal de kans op schade, gerelateerd aan gebruik van medische technologie, verminderen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft gesteld vanaf 2013 actief te gaan toezien op de naleving van het Convenant Medische Technologie. Belangrijk is dat medewerkers op de hoogte zijn van het Convenant Medische Technologie en dat medewerkers weten wat dit voor hen betekent.

Vragen en meer informatie?

Vragen kunnen over het Convenant Medische Technologie kunnen gesteld worden aan Guido Penders, coördinator Medische Technologie via afdeling Kwaliteit & Veiligheid (tel 72431 / 75431 secretariaat).

 

Sluit de enquête