Jaarlijkse corporate veiligheidsthema's High5 2015

Vanuit High5 worden er bewustwordingscampagnes gevoerd rondom risicovolle onderwerpen in het ziekenhuis en welke middelen er zijn om deze risico’s binnen ons ziekenhuis goed en veilig aan te pakken. In 2015 gaan we verder met de bewustwordingscampagnes rondom risico’s in het ziekenhuis. Waar we eerder een uitgebreide campagne hebben gehad over o.a. pijn en antistolling, gaan we in 2015 vanuit High5 focussen op 5 thema’s. 

 De thema’s zijn:
• Hoofdbehandelaarschap
• Draaglast/draagkracht (samen beslissen)
• Medicatieveiligheid (medicatieverificatie, polyfarmacie bij ouderen)
• Medische Technologie (ook in 2014 aan de orde geweest)
• Overdracht binnen het ziekenhuis

Ieder thema wordt ondersteund door een multimediale campagne. Aan de hand van quotes en stellingen worden we aan het denken gezet over deze thema’s en de mogelijkheid gegeven het gesprek op de afdeling aan te gaan.

Sluit de enquête