High5 met risicogebieden
High5 met risicogebieden
High5 bundelt alle initiatieven en projecten die er in het ziekenhuis rond de risico’s zijn op deze gebieden zijn. Deze bundeling is nodig om versnippering, inefficiëntie en blinde vlekken op het gebied van risicobeheersing tegen te gaan. En het helpt om beter prioriteiten te stellen. High5 verbetert de kwaliteit van ons ziekenhuis door er voor te zorgen dat risico’s in het hele ziekenhuis systematisch in kaart worden gebracht en dat maatregelen ter voorkoming van risico’s worden beschreven en dat er controle op de uitvoering is. Uiteindelijk zal dat leiden tot een ziekenhuis waar men niet alleen veiliger, betrouwbaarder en plezieriger werkt, maar ook efficiënter en effectiever Je merkt op vele manieren iets van High5 merken: op de werkvloer, in overleg, in patiëntencontact, in contact met collega’s onderling.

De naam High5 staat voor prioritering, speerpunten maar ook voor samen dingen aanpakken, samen successen vieren.

Wat merk je van High5 als medewerker?

Er wordt nogal wat van je verwacht op het gebied van High5;

  • dat je gevraagd en ongevraagd meedoet aan High5 verbeterprojecten.
  • dat je verbeterde werkwijzen die vanuit High5 voortkomen implementeert.
  • dat je ervaringen en ideeën die je hebt met het programmateam deelt.
  • dat je alle incidenten en risicovolle situaties meldt in IRIS.
  • dat je ervaringen deelt met je team, leidinggevende.

Wat merk je van High5 als bezoeker/patiënt?

Onze ambitie is het meest veilige en efficiënte ziekenhuis te zijn, voor zowel u als patiënt/bezoeker als voor onze medewerkers zelf. Daartoe voeren wij verbeterprojecten. Een voorbeeld daarvan is bv. de dispenser met handdesinfectant vóór de ingang van een verpleegafdeling (infectiepreventie), of het laten maken van een portretfoto die aan uw elektronische patiëntendossier wordt toegevoegd (patiëntenidentificatie). Begrijpt u niet waarom een handeling wordt uitgevoerd, vraag het de medewerker, hij zal u uitleggen welk risico wordt aangepakt. 

Sluit de enquête