Documentmanagement (Odin)

 

Documentmanagement (Odin)
Documentmanagement (Odin)

Odin staat voor Online Document- en Informatie Navigatiesysteem.
Deze applicatie wordt gebruikt voor het opslaan en beheren van documenten.
Medewerkers van het Maastricht UMC+ (MUMC+) kunnen via Intranet of via de Windows knop/ Intranet/ Odin-Iris portal naar Odin en daar de actuele kwaliteitsdocumenten (beleid, afspraken, protocollen) raadplegen.

Kwaliteitsdocumenten in Odin hebben als doel het aanbieden van up-to-date informatie. Dit zijn documenten waarbij structureel beheer nodig is om de juiste informatie, op een eenvoudige manier, in de juiste vorm, op de juiste plaats aan de juiste professional aan te bieden. Hierdoor kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg geborgd worden.

Door publicatie in Odin weet de gebruiker zeker dat hij een gevalideerd document gebruikt. De documenten ondersteunen de professional, zodat taken zo goed en veilig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Alle documenten hebben een controledatum, documenten in Odin zijn standaard 4 jaar geldig. In overleg met het Odin-team en de autorisator kan hiervan worden afgeweken.

De raadpleegbaarheid van de kwaliteitsdocumenten is continu gegarandeerd middels een noodprocedure. Oude versies van documenten worden gearchiveerd in Odin en blijven minimaal 10 jaar lang opvraagbaar. Hiermee wordt ook voldaan aan alle externe eisen ten aanzien van documentbeheer.
Vragen over Odin kunnen gesteld worden via odin@mumc.nl

Vraag van vandaag

Om de kennis van de protocollen en richtlijnen binnen het MUMC+ op een laagdrempelige manier te vergroten gebruiken we een kennisspel. De Vraag van Vandaag verschijnt een paar keer per week bij de medewerkers in de inbox en is met één klik te beantwoorden. Door de toelichting op het antwoord is er elke keer weer een leermoment.

Sluit de enquête