Centrale Incident Commissie
 

De gezondheidszorg is de afgelopen jaren steeds complexer geworden, waardoor de noodzaak om aandacht te besteden aan veiligheid groter is geworden. De Centrale Incident Commissie (CIC) heeft als taak om knelpunten op het gebied van de patiëntveiligheid in kaart te brengen en adviezen ter verbetering op te stellen.

De CIC bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen (staf, verpleging, arts-assistenten en management) die met een ziekenhuisbrede blik naar risico’s met betrekking tot de patiëntenzorg kijken. In een maandelijks overleg worden uiteenlopende thema’s besproken, zoals valincidenten, medicijnen of reanimatiebeleid. Daarbij baseert de commissie zich op verschillende gegevens, zoals analyses uit IRIS (Centrale Incident* Registratie), calamiteitenonderzoeken ** of COOP (Commissie Onderzoek Overleden Patiënten). De thema’s worden verder uitgewerkt en aan de hand daarvan worden er beleidsadviezen opgesteld en aangeboden aan de Raad van Bestuur.  

Wat merk je hier als medewerker van?

Als medewerker kun je tegen zaken aanlopen die de veiligheid van patiënten in gevaar kunnen brengen. Door dit kenbaar te maken, bijvoorbeeld via het incident meldsysteem (IRIS), kan een medewerker er voor zorgen dat dit binnen de afdeling wordt opgepakt en eventueel via de CIC ziekenhuisbreed wordt behandeld. Daardoor kan de veiligheid verder verbeteren.

Wat merk je hier als patiënt van?

Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten van onze zorg. Door het instellen van een speciale commissie voor de patiëntveiligheid zorgen we ervoor dat uw behandeling zo veilig mogelijk verloopt.

Contactpersoon: Monique Lensen, secretariaat CIC, tel. +31 43 3875430 (of via secretariaat Kwaliteit en Veiligheid, tel. +31 43 3875431).

*    Een incident is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.

**  Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Calamiteiten worden gemeld aan de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd).

Sluit de enquête