Onderzoek Kwaliteit & Veiligheid

In het Maastricht UMC+ wordt op vele gebieden onderzoek gedaan al dan niet in samenwerking met de Universiteit van Maastricht.

Eind 2019 is de werkgroep Wetenschap Kwaliteit & Veiligheid opgericht vanuit het Maastricht UMC+. Deze werkgroep bestaat uit een aantal onderzoekers die de afgelopen jaren veel onderzoekservaring opgedaan hebben op het gebied van persoonsgerichte zorg, patiëntparticipatie en patiëntveiligheid.  

Het doel van deze werkgroep is om kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kwaliteit en veiligheid te integreren met de evaluatie van de geleverde zorg in het Maastricht UMC+. Met andere woorden: door onderzoek te doen willen we de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg optimaliseren.

Voor het uitvoeren van onderzoeken op het gebied van kwaliteit en veiligheid hebben we gegevens nodig, daar hebben we u als ziekenhuisbezoeker voor nodig! Tijdens uw bezoek aan het Maastricht UMC+ kan u daarom gevraagd worden om deel te nemen aan onderzoek. Voordat we uw gegevens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, zullen we eerst uw toestemming vragen. Uw gegevens worden altijd anoniem verwerkt, dat wil zeggen dat de resultaten niet tot u terug te herleiden zijn.

Voor vragen kunt u ons bereiken via het secretariaat van de afdeling kwaliteit&veiligheid. Emailadres: secretariaat.kwaliteitenveiligheid@mumc.nl

 

 

 

Sluit de enquête