Via accreditatie wil het Nederlands Instituut voor Accreditatie Ziekenhuizen (NIAZ) ziekenhuizen stimuleren om de kwaliteit van de organisatie van de patiëntenzorg te verbeteren en te borgen. Het NIAZ toetst of onze organisatie zó is ingericht, dat er aantoonbaar goede kwaliteit van zorg wordt voort gebracht. Dat wil zeggen dat bij herhaling de juiste en dezelfde methoden en handelwijzen worden toegepast en dat er sprake is van een herkenbare verbetercultuur. Een NIAZ-accreditatie is dan ook hét kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen.

Het Maastricht UMC+ was het eerste Nederlandse ziekenhuis dat door het NIAZ werd geaccrediteerd in 1999. In 2013 is ons ziekenhuis voor de 4e maal geaccrediteerd conform de kwaliteitsnormen van het NIAZ. Met enige trots kan hierbij vermeld worden dat het Maastricht UMC+ het eerste ziekenhuis is dat de accreditatie 4 maal heeft behaald. Tevens zijn wij benoemd als Best Practice waarbij de norm is dat aan tenminste 95% van de normen is voldaan.

Met ingang van 2016 is het NIAZ overgestapt op een nieuw normkader in samenwerking met ACI (Accreditatie Canada International), genaamd het NIAZ-Qmentum internationaal accreditatieprogramma. Het Maastricht UMC+ wordt volgens deze normen getoetst. Voor informatie over de werkwijze van de implementatie, zie Kennisplein - Niaz-Qmentum (alleen benaderbaar voor medewerkers Maastricht UMC+).

In 2016 heeft het Maastricht UMC+ zijn 5e accreditatie behaald.

Van 6 tot 10 december 2021 vinden de audit voor de 6e accreditatie plaats. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang.

Wat merk je van NIAZ als medewerker van het Maastricht UMC+?

Regelmatig worden er audits uitgevoerd, niet alleen door NIAZ maar ook door medewerkers zelf (zie "Interne audits"). Hier wordt gebruik gemaakt van de normensets van NIAZ-Qmentum. Het is mogelijk dat je uitgenodigd wordt voor een audit die bedoeld is om de kwaliteit van ons ziekenhuis te monitoren en waar nodig bij te sturen. 

Wat merk je van NIAZ als bezoeker/patiënt?

NIAZ zorgt er voor dat u de kwalitatief de best mogelijke veilige zorg krijgt en dat ons ziekenhuis deze kwaliteit van zorg kan waarborgen.

 

Accreditatie 2016
Accreditatie 2016

 

 

Sluit de enquête