Dit thema is in 2015 ook onderwerp geweest van de jaarlijkse corporate thema's en mag in 2018 op herhaling.

Medische Technologie
Medische Technologie
In 2018 ligt de focus om aantoonbaar bevoegd zijn. 

 

 

  • Dit thema is in 2015 ook onderwerp geweest van de jaarlijkse corporate thema's en mag in 2018 op herhaling. In 2018 ligt de focus om aantoonbaar bevoegd zijn.

Sluit de enquête