Wie is dr. Jo Leysen?

Dr. Jo Leysen
Dr. Jo Leysen

KNO arts, gelaats- en halschirugie als achtergrond. Sinds 2007 ziekenhuis management in AZ Turnhout, momenteel gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout en Coördinator Ziekenhuisnetwerk Kempen. Passie voor mensen en systemen in de gezondheidszorg.

Titel presentatie

Netwerken in een veranderend zorglandschap (deelnemer paneldiscussie)

 

 

Sluit de enquête