Jaarlijkse corporate veiligheidsthema's 2020

Vanuit High5 worden er bewustwordingscampagnes gevoerd rondom risicovolle onderwerpen in het ziekenhuis. Bij deze onderwerpen wordt er aangegeven welke middelen er zijn om deze benoemde risico's binnen ons ziekenhuis goed en veilig aan te pakken. In 2019 gaan we verder met bewustwordingscampagnes rondom risico's in het ziekenhuis.

 • In 2020 focussen we ons op 1 thema, namelijk Patiëntenparticipatie. Dit onderwerp gaan we bekijken vanuit de 5 risicogebieden:

  1 Patiënt - Verbeteren van onze zorg in samenspraak met de patiënt centraal. Hoe gaan we dat doen?

  2 Personeel -  Wat kunnen wij doen om onze communicatie met de patiënt te verbeteren?

  3 Informatie & computer - Zijn de informatiestromen richting onze patiënt helder? Hoe kunnen we mijnumc.nl efficiënter inrichten?

  4 Facilitair - Wat vindt de patiënt van zijn omgeving? Loop eens een veiligheidsronde met de patiënt

  5 Geld & Goederen - Hoe verbeteren we onze verantwoording niet alleen naar de zorgverzekeraar, maar ook naar de patiënt?

  Ieder onderwerp wordt in de aandacht gezet middels een multimediale campagne. Experts over het onderwerp worden hierbij aan het woord gelaten en handvatten worden gegeven om het gesprek op de afdeling aan te gaan over het betreffende onderwerp.

  Vragen over onze corporate thema’s kunnen gericht worden aan secretariaat.kwaliteitenveiligheid@mumc.nl

Sluit de enquête