Interne audits en thema audits

Al sinds jaar en dag maakt het Maastricht UMC+ gebruik van interne audits om te beoordelen of een organisatieonderdeel conform externe eisen, ziekenhuisbrede en eigen afspraken functioneert. Het beschikken over een intern auditsysteem is een voorwaarde voor NIAZ-accreditatie. Iedere afdeling wordt jaarlijks geaudit in de auditweek. Gedurende één week worden alle afdelingen bezocht waarbij de focus per jaar wisselend is. Daarnaast worden er gedurende het jaar ook thema-audits georganiseerd waarbij ziekenhuisbreed één thema speciaal wordt belicht zoals bijv. hygiëne, patiëntidentificatie, kwetsbare oudere etc.

Een team van auditoren kijkt of er verbeteringen nodig zijn in de huidige manier van werken van een afdeling. De verbeterpunten die worden geconstateerd, worden na afloop door de afdeling opgepakt en vastgelegd. Kwaliteit & Veiligheid beheert een auditdatabase, waarin wordt bijgehouden welke afdelingen volgens planning aan de beurt zijn, welke audits zijn uitgevoerd en archiveert de auditrapportages. Het team van auditoren zijn hiervoor opgeleide medewerkers van het azM, die een aantal keren per jaar worden ingezet om andere afdelingen te bezoeken.

Wat merkt u als bezoeker/patiënt van deze interne audits

Omdat de focus ligt op de zorgverlener en zijn werkzaamheden, ziet u als bezoeker/patiënt er niet zo veel van. Des te meer merkt u er van. Deze audits vormen een belangrijk onderdeel voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg in ons ziekenhuis. Processen en/of handelingen worden bekeken en, indien nodig, worden verbeteracties uitgevoerd en vastgelegd. Door dit te blijven doen, jaar in en jaar uit, houden wij onze kwaliteit in de gaten en zorgen wij voor een zo veilig mogelijk behandeling in het ziekenhuis.

Sluit de enquête