Onze activiteiten

Intercollegiaal toetsen

Medewerkers toetsen elkaar bij het uitvoeren van handelingen

Binnen ons ziekenhuis voeren meerdere medewerkers handelingen bij patiënten uit waarvoor een arts de opdracht heeft gegeven (bijvoorbeeld injecties, infusen en bloedprikken). Ons ziekenhuis vindt het belangrijk dat deze medewerkers bekwaam zijn in het uitvoeren van deze handelingen. Naast het opleiden van medewerkers is Intercollegiaal toetsen geïntroduceerd. Hierbij toetsen  collega’s elkaar, met behulp van een speciaal ontwikkelde ‘scorelijst’, in de theorie en het uitvoeren van een handeling.

Alle medewerkers die handelingen uitvoeren in opdracht van een arts worden (in die handelingen) getoetst in een periode van vijf jaren. Hierdoor weet de medewerker dat hij/zij op dat moment bekwaam is in de uitvoering. Het resultaat van de toetsing wordt geregistreerd in het eigen systeem ‘werkbladen BIG’, dat voor elke medewerker toegankelijk is.

Het toetsen gebeurd door een collega die is opgeleid tot ‘toetser’. Deze toetst de medewerker niet alleen op de uitvoering van de handeling, maar ook op de theorie. Met behulp van een speciaal ontwikkelde ‘scorelijst’ wordt beoordeeld of de medewerker bekwaam is. De toetser registreert dit vervolgens in het ziekenhuissysteem ‘werkbladen BIG’.

Voor meer vragen over Intercollegiaal toetsen, neem contact op met het secretariaat Kwaliteit & Veiligheid (zie contact).