Integraal Risicomanagement (IRM)

Wat houdt dit in?

Een integraal risicomanagementsysteem bevat alle ziekenhuisbrede geldende beheersmaatregelen (richtlijnen, protocollen, procedures etc.) Daarnaast bevat het informatie over de methodes om risico’s te identificeren en te kwantificeren en over de gewenste (incident) rapportages op dat gebied. Het systeem ondersteunt hiermee het lijnmanagement in het beheersen van de risico’s in alle risicogebieden en in het rapporteren daarover. Door duidelijke afspraken over het eigenaarschap en het totstandkomingproces van alle regels wordt verzekerd dat ze up-to-date en consistent zijn. Als het systeem geheel gevuld is geeft het op eenduidige wijze toegang tot alle ziekenhuisbreed geldende regels in de vorm van gevalideerde documenten. Het ziekenhuis zal dan met dit systeem werken als enige bron voor ziekenhuisbreed risicomanagement. Het systeem maakt gebruik van het ziekenhuisbrede documentmanagementsysteem ODIN voor zowel ziekenhuisbrede als ook afdelingsgebonden documentatie.

Wat merk je daarvan als medewerker van het ziekenhuis?

Het ziekenhuis maakt onderscheid in 5 risicogebieden (zie ook '5 risicogebieden'), die ieder hun eigen IRM projectleider hebben. (Mogelijke) Ziekenhuisbrede risico's in de organisatie worden gesignaleerd dan wel opgespoord en integraal, dus door alle projectleiders gezamenlijk, ieder vanuit eigen risicogebied, aangepakt. Richtlijnen, afspraken, procedures etc. rondom een onderwerp worden vastgelegd in het daarvoor bestemde documentmanagementsysteem. Te denken valt aan onderwerpen zoals patiëntenidentificatie.Verbeterprojecten die voortkomen uit IRM worden onder vlag High 5 (zie ook "High5") uitgevoerd.

Wat merk je daarvan als bezoeker/patiënt?

Er wordt hard gewerkt om ons ziekenhuis het meest veilige ziekenhuis te maken, voor zowel u als patiënt/bezoeker als voor onze medewerkers zelf. Risico's van te voren inschatten en pro-actief ziekenhuisbreed acteren, daar gaat het om bij IRM. U kunt ons ook helpen, bv. door middel van 'is alles naar wens kaarten?' in te vullen of een klacht achter te laten. U helpt ons te zien waar mogelijke risico's zitten.

Lees ook het Sigma artikel over Integraal Risicomanagement in het Maastricht UMC+

Sluit de enquête