Individueel Functioneren Medisch specialisten

Wat is IFMS?

IFMS is een evaluatief systeem dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het individuele professionele handelen van medisch specialisten door in een periodiek  en vertrouwelijk gesprek de omgevingsfeedback, het eigen portfolio en de zelfreflectie bespreken.

Wat merk je als medewerker van IFMS?

De specialist die vanaf juni 2020 zijn registratie wil verlengen, moet voldoen aan de bestaande eisen van werkzaam zijn en deskundigheidsbevordering, en daarnaast aan de eisen  van evaluatie van het individuele functioneren (IFMS) en externe kwaliteitsevaluatie. Voor de evaluatie van het individueel functioneren  neemt de medisch specialist eenmaal per 5 jaar deel aan het multi-source feedback systeem EPASS waarin gebruik gemaakt wordt van een peer feedback/360 graden feedback formulier en een gesprek met een hiervoor geschoolde gespreksleider.

 

Contactpersoon IFMS: Silvie Scheres, via secretariaat Kwaliteit en Veiligheid.

 

Sluit de enquête