Onze activiteiten

FMEA

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA); de prospectieve risicoanalyse
 
Risicomanagement bestaat uit verschillende stappen. De belangrijkste hierbij zijn:
  • Het identificeren van risico’s (waar bevinden zich mogelijk risico’s?)
  • Risico’s analyseren (Wat zijn de (combinaties van) onderliggende oorzaken?)
  • Risico evaluatie (welke maatregelen gaan we inzetten om de risico’s zoveel mogelijk te verkleinen?)

Samen vormen deze de kern van het risicomanagement proces: de risicobeoordeling (zie figuur)

De FMEA is een goede methode risico’s binnen een (zorg)proces vooraf in kaart te brengen. Dus niet alleen achteraf, pas nadat er een incident heeft plaatsgevonden. Dan gebruiken we andere technieken, zogenaamde incident-analyse methodieken.

Een schematische weergave van het risicomanagement proces:

FMEA Een FMEA bestaat uit een zestal stappen, die je met een multidisciplinair team doorloopt:

Keuze van het proces en de afbakening

  1. Het formeren van een team
  2. Het in kaart brengen van het proces
  3. Het uitvoeren van de analyse en het invullen van het werkformulier
  4. Het benomen van verbeteracties
  5. Het opstellen van de rapportage
  6. Het uitvoeren van verbeteracties

In bijgaande pdf wordt de methode van FMEA verder uitgelegd. Contactpersoon bij vragen over FMEA is Jos Hoofs, beleidsadviseur Patiëntveiligheid (zie medewerkers).