Naast het feit dat we met interne auditoren regelmatig al onze processen toetsen en kijken waar verbeteringen mogelijk zijn, komen er ook met regelmaat externe auditoren ons ziekenhuis bezoeken. Er zijn verschillende soorten externe audits:

  • Kwaliteitsaudits gebaseerd op kwaliteitsnormen zoals NIAZ, NEN7510, OHSAS 18001. Auditoren komen op basis van het normmateriaal kijken of wij compliant zijn hieraan.
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg; inspecteurs komen naar ons ziekenhuis om bepaalde zorgprocessen te toetsen op landelijk vastgestelde richtlijnen
  • Kwaliteits- en opleidingsvisitaties van de wetenschappelijke verenigingen waarbij gekeken wordt of respectievelijk de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg dan wel de kwaliteit van de opleiding voor specialisten voldoet aan de richtlijnen.

 Externe audits zijn van meerwaarde omdat de organisatie na verloop van tijd verbeterpunten niet meer ziet. Vreemde ogen geven nieuwe inzichten.

 

Sluit de enquête