Commissie Interne Medische Kwaliteitsaudit (CIMKA)

De kwaliteit van de geleverde medisch specialistische zorg is belangrijk voor ons ziekenhuis. Visitaties van de medische afdelingen zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking en -bevordering door en voor medisch specialisten. Naast het niveau van het individuele functioneren spelen ook cultuur-, samenwerkings- en overdrachtselementen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de optimale zorg voor de patiënt. Kritische beschouwing van deze processen is derhalve ook een belangrijke doelstelling van deze visitaties.

De CIMKA is een door het Stafconventsbestuur ingerichte interne Commissie die deze visitaties (audits) uitvoert. De CIMKA rapporteert schriftelijk haar bevindingen en aanbevelingen voor verbetermaatregelen aan het Stafconventsbestuur en de Voorzitter Raad van Bestuur.

Wat merk je als medewerker van CIMKA?

Tijdens de audit bij een vakgroep (medische afdeling) worden gesprekken gevoerd met specialisten, assistenten, vertegenwoordigers van verpleegafdelingen en poliklinieken. Tevens voert de CIMKA gesprekken met medewerkers van andere afdelingen, waarmee de vakgroep samenwerkt.

Wat merk je als bezoeker/patiënt van CIMKA?

Doelstelling van ons ziekenhuis is het leveren van een goede kwaliteit en veilige medische specialistische patiëntenzorg. De Commissie Interne Medische Kwaliteitsaudits formuleert aanbevelingen voor verbetermaatregelen om risico’s te vermijden en de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg nog verder te optimaliseren.

Contactpersoon voor CIMKA is Monique Lensen, secretariaat CIMKA via 043 3875431.

Sluit de enquête