Wij worden Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek (KIO)

Uit samenvoeging per 01 januari 2021 van afdelingen Kwaliteit en Veiligheid, KEMTA, Operational Excellence en directoraat Patiëntenzorg ontstaat het expertisecentrum Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek, kortweg KIO. Dit nieuwe expertisecentrum heeft als doel een omgeving te realiseren waarin professionals en patiënten de ruimte ervaren om samen tot de best mogelijke zorg te komen. Onze filosofie is dat onderzoek leidt tot innovatie, innovatie leidt tot kwaliteit verkregen door onderzoek. Deze cirkel stelt ons in staat om staat om samen met zorgprofessionals te werken aan kwaliteit, innovatie en onderzoek in ons ziekenhuis zodat we in staat zijn de best mogelijke zorg te leveren en daarin continu te leren. 

Sluit de enquête