Overdracht is het laatste thema van High5 voor 2015, en dan met name Overdracht tussen de zorgprofessionals. Bij een overdracht is het cruciaal dat er relevante en accurate patiënteninformatie wordt overgedragen. Elke professional aan wie de zorg wordt overgedragen, moet geïnformeerd worden over de toestand van de patiënt zodat de juiste zorg kan worden geleverd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een combinatie van schriftelijke en mondelinge overdracht efficiënt is om accurate informatie te bieden. Zeker als de mondelinge overdracht volgens een bepaalde methodiek wordt uitgevoerd.


Binnen het MUMC+ is ervoor gekozen om gebruik te maken van de SBARr methodiek. De SBARr is de afkorting voor de situatie van de patiënt (Situation), de voorgeschiedenis ofwel de achtergrond van de patiënt (Background), de beoordeling van de verzamelde patiëntenvariabelen, met andere woorden, wat is er aan de hand met de patiënt ( Assessment), aanbevelingen wat je van de professional aan wie je overdraagt, verwacht (Recommendation) en het laten herhalen van de aanbevelingen door degene die de overdracht ontvangt ( repeat). Inmiddels is een groot gedeelte van de verpleegkundigen getraind in het hanteren van de SBARr. Daarnaast lopen er pilots op een drietal verpleegeenheden (pediatrie, oncologie en neurologie) om de SBARr te integreren in de dagelijkse overdrachtsmomenten zoals de artsenvisite en de overdracht van dienst (tussen verpleegkundigen).

Voor medewerkers MUMC+ is meer informatie terug te vinden op het Kennisplein -> Klinisch redeneren.

 

Sluit de enquête