5 Geld en goederen

Veilig werken met betrekking tot het onderwerp Geld en goederen:

  • Ik zorg ervoor dat ik alle registraties die ik vanuit mijn functie moet doen op de juiste en volledige wijze uitvoer.
  • Ik ben zuinig op materialen en middelen van Maastricht UMC+ en gebruik ze alleen waarvoor ze bedoeld zijn.
  • Ik houd me aan het inkoopbeleid en de tekenbevoegdheid van het Maastricht UMC+ en weet de regels te vinden op Odin.
  • Ik zorg ervoor dat eigendommen van Maastricht UMC+ niet kunnen worden gestolen.
  • Ik gebruik de middelen van Maastricht UMC+ niet privé.

 

Medewerkers van het Maastricht UMC+ krijgen meer informatie via het "Kennisplein", te benaderen via Intranet, onderwerp "Veilig werken in het Maastricht UMC+"

Sluit de enquête