In de laatste maanden van 2017 zijn de werkgroepen bezig om de wensen van de medewerkers te inventariseren omtrent omgaan met ongewenst gedrag. Wanneer wensen duidelijk zijn,  zullen interne trainingen op maat georganiseerd worden voor de afdelingen.

 

 

Sluit de enquête