Woensdag 15 juni 2016 jl. is de campagne Kwetsbare Ouderen gestart waarin de focus ligt op valpreventie.

Valpreventie
Valpreventie

Valincidenten komen vaak voor in een ziekenhuissetting. Ongeveer 2-15% van de opgenomen patiënten maakt minimaal één val door gedurende de ziekenhuisopname. Het betreft hier voornamelijk patiënten ouder dan 65 jaar.

De campagne is geïnitieerd vanuit de werkgroepen Valpreventie, Ouderenzorg en High 5 met als doel de patiëntveiligheid te verbeteren en aandacht te vragen voor valpreventie bij verpleegkundigen en andere zorgverleners. Tevens is valpreventie benoemd tot een VIR, Vereiste Instellings Richtlijn, van het accreditatieprogramma NIAZ-Qmentum. Hierin ligt de nadruk op het beleid.

Recent is er in het Maastricht UMC+ een project, alternatieve en preventieve interventies, gestart om het aantal valincidenten te reduceren. Deze hulpmiddelen zijn medio juli te verkrijgen.

Op Intranet verschijnt vanaf 15 juni een video waarin Rob Henzen, verpleegkundige op B1, nader ingaat op valpreventie, een verhoogd risico op vallen, risico’s inschatten bij opnamegesprek en het gebruik van vrijheid beperkende middelen.

 

Sluit de enquête