4 Gebouwen, facilitair, calamiteiten en beveiliging

Veilig werken met betrekking tot het onderwerp Gebouwen, facilitair, calamiteiten en beveiliging:

  • Ik bel 1000 bij onwel worden van patiënt of medewerker, brand, agressie en verdacht of onveilige situaties. Ik ben op de hoogte van de wijze van melden.
  • Ik ken het beleid ten aanzien van hygiëne en voedselveiligheid, weet de regels te vinden op Odin en handel er naar.
  • Ik meld technische storingen aan lampen, deuren, toiletten. Ik gebruik nooduitgangen alleen in geval van nood en laat nooduitgangen vrij.
  • Ik gebruik de dienstkleding van het Maastricht UMC+ op de voorgeschreven manier. Mijn smartcard draag ik altijd zichtbaar bij mij.
  • Ik ben bekend met de voorschriften voor het afvoeren van afval en weet dat ik moet melden als ik afval niet op de juiste manier kan afvoeren.

 

Medewerkers van het Maastricht UMC+ krijgen meer informatie via het "Kennisplein", te benaderen via Intranet, onderwerp "Veilig werken in het Maastricht UMC+"

Sluit de enquête