Het Maastricht UMC+ moet voorbereid zijn op risico’s en bedreigingen die de bedrijfsvoering kunnen verstoren of zelfs doen uitvallen. In de maand september 2017 gaat een campagne van start om de bewustwording bij medewerkers te vergroten rondom noodsituaties. De centrale vraag bij deze campagne is “Wat is jouw rol bij noodsituaties in ons ziekenhuis?”

Boekje SSE
Boekje SSE

In september zie je stickers verschijnen met woorden van onverwachte noodsituaties, zoals “terreur”, “overstroming” of “brand” met daarbij de centrale vraag “Wat wordt er van jou verwacht?” Ze verschijnen onverwacht op diverse plekken, juist omdat dit soort situaties altijd onverwacht komen. Wanneer je de sticker ziet verschijnen, bedenk je dan “weet ik wat ik nu zou moeten doen?”

Samen met het verschijnen van de stickers wordt er voor alle medewerkers een informatieboekje uitgedeeld, een handleiding met o.a. wat, waar, wanneer gemeld moet worden en linken naar aanvullende informatie en (online) trainingen. Dit boekje wordt verspreid via de RVE’s.

Sluit de enquête