Veilig werken met betrekking tot het risicogebied Personeel:

  • k gedraag mij tegenover patiënten, bezoekers en collega's volgens de gedragsregels klantgerichtheid.
  • Ik ken het beleid van Maastricht UMC+ wat betreft arbeidsomstandigheden (ARBO), ik weet de ARBO-richtlijnen op Odin te vinden en handel ernaar.
  • Ik meld alle onveilige situaties in Iris.
  • Ik weet hoe te handelen in onveilige situaties en zorg daarbij voor mijn eigen veiligheid.
  • Ik houd me aan de veiligheidsvoorschriften van de werkplek waar ik werkzaam ben.

 

Medewerkers van het Maastricht UMC+ krijgen meer informatie via het "Kennisplein", te benaderen via Intranet, onderwerp "Veilig werken in het Maastricht UMC+"

Sluit de enquête