Bronregistratie
Bronregistratie, kerngebruikers van het Maastricht UMC+
Maanden maart en april 2016 staan in het teken van het High5 thema Bronregistratie. Met de campagne rondom dit thema wordt aandacht gevraagd voor het belang van juiste, volledige en tijdige registratie aan de bron.

Sinds 1 januari 2016 is de administratieve ondersteuning bij Bronregistratie anders georganiseerd ten einde de juistheid, volledigheid en tijdigheid te verbeteren. Hiermee voldoen we als ziekenhuis aan de vraag van onze patiënten en zorgverzekeraars om tijdig een correcte factuur te ontvangen. Verbetering van bronregistratie betekent ook een verbeterde overdracht naar elkaar én verantwoording naar externe partijen toe (te denken valt aan HSMR-cijfers (Hospital Standarized Mortality Ratings), onverwacht lange opnameduur, heropnames etc).

Begin 2016 zijn om die reden op de werkplekken en medische afdelingen zogenaamde ‘kerngebruikers’ opgeleid om collega's met de juiste, volledige en tijdige registratie te helpen en fungeren als vraagbaak bij registratieproblemen. Ook kan op de werkplek gebruik gemaakt worden van de diverse taakondersteuningen op het Kennisplein (niet bereikbaar voor externe bezoekers van deze site), taken ‘Werken met SAP op de poli/OK/SEH/kliniek (Bronregistratie)’. Het Kennisplein biedt daarnaast de mogelijkheid direct vragen te stellen aan experts over de bronregistratie.

De campagne over Bronregistratie wordt geïnitieerd vanuit High5 met als doel medewerkers bewust te maken van de geldende regels voor registreren en declareren bij Bronregistratie en het belang hiervan voor patiënt en medewerker.

Sluit de enquête