Welkom op onze site

Uit samenvoeging per 01 januari 2021 van afdelingen Kwaliteit en Veiligheid, KEMTA, Operational Excellence en directoraat Patiëntenzorg ontstaat het expertise-eenheid Kwaliteit, Innovatie en Onderzoek, kortweg KIO. Deze nieuwe expertise-eenheid heeft als doel een omgeving te realiseren waarin professionals en patiënten de ruimte ervaren om samen tot de best mogelijke zorg te komen. Door samen met zorgprofessionals te werken aan kwaliteit, innovatie en onderzoek zijn we in staat de best mogelijke zorg te leveren en daarin continu te leren.

Corona
Informatie
Mertens boekje veiligheid

25 'veilige' regels voor medewerkers van het Maastricht UMC+.

Boekje

Agenda

Geen resultaten gevonden.

Meer agenda-items